Sociaal Emotioneel
Ontwikkeling

Sociaal- Emotioneel Leren (SEL)

 
Sociaal en Emotioneel Leren (SEL) is een proces voor het helpen van kinderen en volwassenen bij het ontwikkelen van de fundamentele vaardigheden en competenties voor het leven. SEL leert de vaardigheden die we allemaal nodig hebben om onszelf te behandelen, onze relaties, ons werk en onze deelname aan een gemeenschap.

Kerncompetenties van SEL

•Zelfbewustzijn :  je eigen gevoelens, interessen, waarden, and sterke punten kennen; over een goed geworteld zelfvertrouwen beschikken; kritisch kunnen denken.

•Zelf-management: het reguleren van emoties om met stress te kunnen omgaan; in staat zijn impulsen te beheersen; volharden bij het overwinnen van obstakels; zichzelf doelen kunnen stellen  en de voortgang daarvan kunnen meten; leiderschap; op gepaste wijze emoties te uiten .

•Sociaal bewustzijn:  in staat zijn empatisch te zijn en zich te verplaatsen in de ander; kunnen herkennen en waarderen van verschillen, overeenkomsten en diversiteit binnen groepen, herkennen en gebruik maken van de (hulp)middelen die binnen gemeenschappen en instituten zoals kerk en school aanwezig zijn.

•Sociale vaardigheden: het tot stand brengen en onderhouden van gezonde, bevredigende relaties gebaseerd op samenwerking; kunnen weerstaan van ongepaste sociale druk;voorkomen, omgaan met en oplossen van conflicten; hulp kunnen zoeken, gelijkwaardig omgaan met het andere geslacht.

•Verantwoorde beslissingen: beslissingen nemen met oog voor waarschijnlijke consequenties; respect voor veiligheid, ethiek, sociale normen en culturele diversiteit; inzetten van besluitvaardigheden in persoonlijke en sociale situaties.


Source: CASEL www.casel.org/why-it-matters/what-is-sel/