Sociaal Emotioneel
Ontwikkeling

ANBI informatie

KASELD Stichting (Knowledge Alliance for Social Emotional Learning and Development )

Sweelinckplein 9-11 / Kantoor 27
2517 GK, Den Haag

Email:  contact@kaseld.org

RSIN: 852126219

Stichting KASELD heeft ten doel:


Bevorderen van de integratie van "Social Emotional Learning" in formele en informele onderwijsprocessen; ondersteunen van partner-instituten; bevorderen van de uitwisseling van kennis, kunde en informatie.

Meer informatie over het Bestuur – Samenstelling, Beloningsbeleid, Activiteiten en  Financiële Verantwoording    - van de Stichting KaSeld, klik hier en klik hier

Verslag van uitgeoefende activiteiten jaar 2020, klik hier

Meer informatie over het Beleidsplan - van de Stichting KaSeld, klik hier