Sociaal Emotioneel
Ontwikkeling

KaSeld Academy aanbod


LiveLab Trainingen: 


Voor kinderen ( Leeftijd: 10 tot 12 jaar)

Expeditie Toekomst: 

BRUGLASPROOF!   is een Ervaring / Programma waarin plangericht wordt gewerkt aan het verdiepen en verbreden van de persoonlijke capaciteiten( bijvoorbeeld: positieve zelfbeeld, zelfvertrouwen, respect voor jezelf en voor anderen, probleem oplossing, positief omgaan met emoties, empathie) van kinderen.  Expeditie Toekomst- Brugklasproof zorgt dat kinderen (10 tot 12 jaar) goed voorbereid de middelbare school in stappen. Ze weten wat de schoolniveaus inhouden en weten dat zij vaardig en waardig zijn en dat als zij willen deze 'schoolhokjes' kunnen ontstijgen. Zij ontwikkelen zich tot tieners die behalve vaardig ook waardig en aardig zijn.

Expeditie toekomst 12 oct 2018
Expeditie toekomst 12 oct 2018
Voor jongeren (Leeftijd: 13 tot 16 jaar)

Expeditie Toekomst: Je eigen Keus! is een Ervaring / Programma waarin plangericht wordt gewerkt aan het verdiepen en verbreden van de persoonlijke capaciteiten van jongeren (bijvoorbeeld: zelfbeeld, zelfvertrouwen, respect voor jezelf en voor anderen) en het oriënteren op studie- beroepskeuze.  


MO Expeditie Toekomst_1
MO Expeditie Toekomst_1