Sociaal Emotioneel
Ontwikkeling

Onze organisatie


KaSeld is een organisatie die zich bezig houdt met de ontwikkeling van sociale- en emotionele vaardigheden van kinderen, jongeren, leerkrachten en schoolmanagement. We reiken methoden aan om persoonlijke ontwikkeling te begeleiden binnen het onderwijs. We stimuleren kinderen en jongeren zich te ontwikkelen tot zelfbewuste wereldburgers.  In eerste instantie richten we ons op  Nederland en Panama/Latijns-Amerika. KaSeld heeft geen winstoogmerk.


Ontwikkelingslanden
 Voor het bestrijden van armoede en corruptie en het bevorderen van democratie en sociale cohesie in ontwikkelingslanden is het noodzakelijk een nieuwe generatie op te leiden met een frisse kijk en creatieve oplossingen. Een sociale- en culturele omslag is essentieel voor verandering. Sociale vaardigheden, zelfvertrouwen, positief zelfbeeld, kritisch en creatief denken; waarden als respect voor diversiteit en de gelijkheid tussen mannen en vrouwen.

ANBI Info, klik hier


Meet ons TEAM, click hier