Sociaal Emotioneel
Ontwikkeling

Onze MissieKaSeld wil kinderen en jongeren in staat stellen om door middel van Sociaal en Emotioneel Leren programma's, kennis, waarden, en vaardigheden op te doen die hen helpen een gezonde sociaal-emotionele ontwikkeling door te maken. Daardoor worden zij in staat gesteld hun eigen potentieel te vervullen en actief bij te dragen aan de samenleving.


Wat we doen

Door middel van Sociaal-Emotioneel Leren programma's, stelt KaSeld kinderen en jongeren in staat met nieuwe kennis, waarden en vaardigheden, om meervoudige situaties en obstakels te overwinnen  in de volgende fases in hun leven: de middelbare school en op de langere termijn volwassenheid.  


Voor kinderen in groep 7 en 8 (Basisonderwijs)

Expeditie Toekomst: BRUGLASPROOF!   is een Ervaring / Programma waarin plangericht wordt gewerkt aan het verdiepen en verbreden van de persoonlijke capaciteiten( bijvoorbeeld: positieve zelfbeeld, zelfvertrouwen, respect voor jezelf en voor anderen, probleem oplossing, positief omgaan met emoties, empathie) van 7e en 8e groepers.  Expeditie Toekomst- Brugklasproof zorgt dat 7e en 8e groepers goed voorbereid de middelbare school in stappen. Ze weten wat de schoolniveaus inhouden en weten dat zij vaardig en waardig zijn en dat als zij willen deze 'schoolhokjes' kunnen ontstijgen. Zij ontwikkelen zich tot tieners die behalve vaardig ook waardig en aardig zijn. 

Meer informatie...clik hier


Expeditie toekomst Brugklasproof!
Expeditie toekomst Brugklasproof!


Voor jongeren (Middelbaar Onderwijs)

Expeditie Toekomst: Je eigen Keus! is een Ervaring / Programma waarin plangericht wordt gewerkt aan het verdiepen en verbreden van de persoonlijke capaciteiten van jongeren (bijvoorbeeld: zelfbeeld, zelfvertrouwen, respect voor jezelf en voor anderen) en het oriënteren op studie- beroepskeuze.  

MO Expeditie Toekomst_1
MO Expeditie Toekomst_1


Meer informatie...clik hier